ŚGP INDUSTRIA na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni Izabela 2023-07-11

ŚGP INDUSTRIA na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

W dniach 19-20 czerwca 2023 roku Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wraz z Royce-Rolls SMR uczestniczyła w Forum Wizja Rozwoju, największym wydarzeniu gospodarczym w północnej części Polski. VI edycja miała miejsce w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jak w poprzednich edycjach patronat honorowy nad wydarzeniem objął Premier RP Mateusz Morawiecki.

Forum, jak co roku, zgromadziło wielu ekspertów i przedstawicieli biznesu z różnych branży. W czasie panelów prowadzone były dyskusje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym. Tematyka tegorocznego wydarzenia skupiała się m. in. wokół energetyki, e-gospodarki, innowacji, inwestycji oraz zdrowia czy obecności seniorów na rynku pracy. 

W czasie forum mówiono o stojących przed polską energetyką wyzwaniach, z jakimi przyjdzie się mierzyć temu sektorowi, oraz o kluczowych trendach i szansach rozwoju. W tym kontekście niewątpliwie jednym z najczęściej poruszanych zagadnień w ostatnim czasie jest budowa reaktorów jądrowych w Polsce (zarówno dużych elektrowni jak i SMR’ów) oraz prowadzone w danym obszarze działania strategiczne.

W wydarzeniu uczestniczyli: Szczepan Ruman – Prezes Zarządu ŚGP INDUSTRIA, oraz Harry Keeling – Członek Zarządu spółki Rolls-Royce SMR, odpowiedzialny za dział rynków przemysłowych w brytyjskiej firmie. Obaj prelegenci wzięli udział w panelach dyskusyjnych dotyczących energetyki jądrowej oraz znaczenia budowy SMR w Polsce. W panelu Polska gospodarka wodorowa Spółkę reprezentowała Pełnomocnik Zarządu ds. Wodoru – Magdalena Szczukiewicz. W ramach dyskusji panelowej rozmawiano o potencjale wytwarzania i wykorzystania wodoru w energetyce.

Prezes Zarządu ŚGP INDUSTRIA, Szczepan Ruman w takich słowach przedstawił plany, które Spółka pragnie wdrożyć w najbliższej przyszłości:

Obok obecnych już w na polskim rynku projektów GE-Hitachi oraz NuScale, Rolls-Royce SMR jest technologią, która jest najbardziej wiarygodną i rozwiniętą na świecie. Planujemy razem z Rolls-Royce SMR pozyskanie zamówień na 10 reaktorów w tej technologii w Polsce. Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA będzie skupiać się na zbudowaniu rozwiniętego łańcucha dostaw w Polsce, który będzie napędzał rozwój firm przemysłowych w naszym kraju. A co za tym idzie, realizować będziemy dwa ważne cele: dekarbonizacja i niski ślad węglowy oraz stworzenie dziesiątek tysięcy miejsc pracy w wielu firmach przemysłowych, zaangażowanych w te technologie. Planujemy również stworzenie centrum badawczo-rozwojowego w mieście Kielce, które ten łańcuch dostaw będzie rozwijać, mapować i animować. Jestem przekonany, że jeszcze w tym roku będziemy ogłaszali swoje działania w każdym z tych obszarów”.

Harry Keeling podkreślił: „Jednym z kluczowych aspektów dla firmy jest wspólna działanie w porozumieniu z regulatorami w Polsce i Wielkiej Brytanii. Bardzo ważna jest dla nas kwestia zdefiniowania łańcucha dostaw i możliwości Polski w tym zakresie. Nasze prace oraz potencjalna budowa jest możliwa dzięki nakładom pracy partnerów z branży przemysłowej, którzy sprawili, że cała Polska wierzy w to, że atom w Polsce naprawdę powstanie. Jeden z naszych partnerów to Constellation Energy, największy operator elektrowni jądrowych. To, w jaki sposób zaangażujemy się na polskim rynku poprzez to partnerstwo, będzie kluczowym działaniem naszej firmy w ciągu najbliższych 6 miesięcy”.

Podczas kolejnego panelu pn. Znaczenie budowy SMR dla rozwoju gospodarki poruszono także temat projektu firmy Rolls-Royce. Reaktor Rolls-Royce SMR ma w swoim założeniu składać się z około 3000 modułów, których dostarczenie na miejsce budowy będzie prostsze niż dotychczas. Każdy z takich modułów będzie można dostarczyć tradycyjnym transportem ciężarowym, korzystając z dróg krajowych. Firma Rolls-Royce SMR przemyślała cały design reaktora od samego początku. Pokazuje to, w jaki sposób zrewolucjonizowano proces stawiania elektrowni jądrowych, by był on zarówno przewidywalny, jak i powtarzalny. Tak aby możliwa była budowa całej floty takich reaktorów w przyszłości. Rozwiązanie brytyjskiej marki jest jedynym w Europie, które od wstępnych założeń było tworzone na bazie europejskiej częstotliwości sieci i opracowane w systemie metrycznym. Paliwa, takie jak Diesel czy ropa naftowa, a także gaz ziemny, stosowane w przemyśle, mają w przyszłości być zastępowane w miksie energetycznym m. in. przez energię elektryczną pozyskiwaną z atomu.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wraz z Rolls-Royce SMR podkreślili swoją otwartość do prowadzenia rozmów  z innymi podmiotami, które wyrażą zainteresowanie brytyjską technologią SMR. Z początkiem 2023 roku ŚGP INDUSTRIA i Rolls-Royce SMR podpisały memorandum, które umożliwiło współpracę obu podmiotów w zakresie budowy SMR oraz rozwoju dedykowanego im łańcucha dostaw.

Magdalena Szczukiewicz w panelu Polska gospodarka wodorowa przybliżyła jak będzie to wyglądało na poziomie lokalnym w spółce Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA.

„W naszej Spółce produkcja wodoru odbywać się będzie tam, gdzie ma być on później wykorzystywany jako zielone paliwo – powiedziała Magdalena Szczukiewicz – My, jako INDUSTRIA, jesteśmy właścicielem trzech, dużych kopalni wydobywających kamień. Są to kopalnie odkrywkowe. Jako górnictwo zmagamy się z wysokim poziomem emisji CO2”. Podkreśliła, że wszystkie branże emitujące duże ilości gazów cieplarnianych będą musiały znaleźć odpowiednie rozwiązanie w swojej dziedzinie.

Podczas wydobywania kamienia wypompowywane są ogromne ilości wody – zapewniła Magdalena Szczukiewicz. – Biorąc pod uwagę właśnie te dwa aspekty: jednym z nich jest wysoka emisja CO2, a drugim – kwestia zarządzania wodami pokopalnianymi, zastanawialiśmy się jak połączyć ze sobą te dwa czynniki. Wodór, produkowany w procesie elektrolizy wody, na ten moment wydaje nam się najlepszym rozwiązaniem”.

Magdalena Szczukiewicz opowiedziała także o planowanym ekosystemie wodorowym – produkcji wodoru i późniejszym jego wykorzystaniu jako paliwo do wozideł górniczych i transportu ciężkiego, który rozwozi kruszywo bezpośrednio z kopalni do klienta. Podkreśliła także znaczenie roli Miasta Kielce jako odbiorcy wodoru dla autobusów.

Na uroczystej gali, która zakończyła pierwszy dzień konferencji firmom, które w szczególny sposób zasłużyły się rodzimej gospodarce, zostały wręczone Nagrody Gospodarcze. Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. została nagrodzona w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA podpisała z Rolls-Royce SMR memorandum, które umożliwia obu podmiotom współpracę przy wdrażaniu małych reaktorów modułowych (SMR – ang. small modular reactor) w Polsce. Rolls-Royce SMR oferuje rozwiązanie energetyczne doskonale nadające się do podłączenia do sieci elektrycznej lub do zastosowań przemysłowych poza siecią, takich jak produkcja wodoru.
O naszej współpracy z Rolls-Royce SMR: www.industria.eu/sgp-industria-i-rolls-royce-smr-nawiazaly-wspolprace-dla-realizacji-polskich-projektow-wytwarzania-zielonej-energii

ŚGP INDUSTRIA zainicjowała powołanie Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich w 2021 r. Ideą Klastra jest pobudzenie w świętokrzyskich przedsiębiorstwach potrzeby zmian i chęci działania w kierunku zielonej transformacji w swoich organizacjach a także stymulowanie lokalnego wzrostu gospodarczego dzięki dostępności „zielonej energii” i „zielonego wodoru”. Obecnie Klaster zrzesza ponad 50 podmiotów, w tym samorządy oraz firmy z całej Polski.
O działalności Centralnego Klastra Wodorowego: www.h2cluster.eu

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA jako firma o niezwykle długiej tradycji i doświadczeniu na rynku jest świadoma, że działamy w gospodarce zamkniętej współpracy z Naszymi Partnerami, Odbiorcami, Pracownikami oraz Środowiskiem. Każdego dnia ciężko pracujemy nad tym, aby nasze usługi i działania spełniały oczekiwania wszystkich współpracowników.

Fundacja „Kaganek” została powołana przez Spółkę w lipcu 2021 r. Ma ona podkreślać związek z naszą działalnością, historią i wartościami. Poza podstawową działalnością, będziemy teraz w sposób regularny angażować się w działalność charytatywną i edukacyjną.

W rocznicę po wybuchu wojny na terenie Ukrainy wywołanej przez Federację Rosyjską, KAGANEK Fundacja Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria. S.A. powołała „Centrum na Rzecz Pokoju w Sercu Europy”, które będzie długofalowo realizować działania pomocy humanitarnej, wdrażane dotychczas w ramach Programu „Solidarni”. Od zapoznania się z realnymi potrzebami na miejscu konfliktu, poprzez pozyskanie środków, zakup i transport pomocy rzeczowej, po przekazanie najbardziej potrzebującym tego osobom.
O naszej działalności CSR: www.solidary.pl oraz www.fundacjakaganek.pl

Nasze media społecznościowe:

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.