INDUSTRIA Zielona Energia msurgiel 2022-06-02

INDUSTRIA Zielona Energia

Zielona Energia logo

„W kierunku Zielonej Transformacji” – plan do 2030

  • Produkcja zielonej energii z zeroemisyjnych źródeł energii,
  • Wprowadzenie „gospodarki zamkniętego obiegu” w zakresie gospodarki wodnej poprzez użycie wód kopalnianych do produkcji zielonego wodoru,
  • Redukcja emisji CO2 przez zastąpienie spalania oleju napędowego użyciem zielonego wodoru w maszynach górniczych i ciężkim transporcie.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA świadoma wyzwań energetycznych stojących przed przedsiębiorcami przemysłowymi wyszła z inicjatywą powołania Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich.

Centralny Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich

Domeną Centralnego Klastra Wodorowego jest:

  • stworzenie otwartego forum współpracy do udziału, w którym zaproszone są wszystkie podmioty chętne do działania na rzecz rozwoju zero-emisyjnych źródeł energii i produkcji zielonego wodoru w regionie świętokrzyskim.
  • zbudowanie ekosystemu bazującego na produkcji „zielonego wodoru” w procesie elektrolizy w oparciu o wyprodukowaną z bezemisyjnych źródeł energię elektryczną, na potrzeby w ramach województwa.
Ideą Klastra jest:
  • pobudzenie w świętokrzyskich przedsiębiorstwach potrzeby zmian i chęci działania w kierunku zielonej transformacji w swoich organizacjach,
  • proces produkcji i zużycia wodoru odbywa się w całości na terenie województwa – stymulowanie lokalnego wzrostu gospodarczego dzięki dostępności „zielonej energii” i „zielonego wodoru”.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z prawie 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.