Industria Nuclear Solutions Izabela 2023-08-03

Industria Nuclear Solutions

INDUSTRIA Nuclear Solutions

Celem Industria Nuclear Solutions jest rozwijanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań technologicznych z zakresu energetyki jądrowej. Małe modułowe reaktory jądrowe są niskoemisyjnym, niezawodnym i bezpiecznym źródłem energii.

Podpisane na początku roku z Rolls Royce SMR memorandum, umożliwi obu podmiotom współpracę przy wdrażaniu małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR z ang. small modular reactor). Kooperacja ta umożliwia, nie tylko zbudowanie bloków jądrowych, ale również udział w globalnym łańcuchu dostaw zunifikowanych części i modułów do produkcji SMR.

Kluczowe cele INDUSTRIA Nuclear Solutions:

  • Budowa i eksploatacja małych modułowych reaktorów jądrowych.
  • Tworzenie łańcucha dostaw dla fabryk RR SMR w Polsce i za granicą.
  • Stworzenie centrum badawczo-rozwojowego wspierającego rozwój łańcucha dostaw oraz kadr dla sektora SMR.
  • Budowa fabryk produkujących moduły dla SMR.
Industria Nuclear Solutions

Cele INDUSTRIA Nuclear Solutions

ŚGP INDUSTRIA stojąc na czele Centralnej Doliny Wodorowej ma między innymi w planach zbudowanie reaktorów SMR dla własnych potrzeb w celu dekarbonizacji regionalnej infrastruktury oraz wykorzystanie SMR do produkcji wodoru.

Zapraszamy do kontaktu: smr@industria.eu

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.