Kontakt

Kontakt msurgiel 2022-06-02

Kontakt

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

NIP: 9542756472, REGON: 361937885, KRS: 0000991317, BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.