Main page Industria 2022-06-14
transparent

Świętokrzyskie Industrial Group INDUSTRIA is grounded in almost 150-year history of Kielce Marbles and the industrial traditions of the region. INDUSTRIA combines these traditions with modern technologies and care for the natural environment.

Świętokrzyskie Industrial Group INDUSTRIA consists of:
  • Świętokrzyskie Mines of Mineral Resources – a leader in the field of stone mining and processing, the owner of three mines in the Świętokrzyskie Voivodship.
  • INDUSTRIA Fertilizers – engaged in the development of innovative, ecological fertilizers based on our raw materials.
  • INDUSTRIA Logistics – currently offering low-emission logistics services based on LNG gas and, in the future, zero-emission logistics.
  • INDUSTRIA Green Energy – investing in zero-emission energy sources and creating a regional economy based on green hydrogen.
  • INDUSTRIA Nuclear Solutions – developing innovative and sustainable technological solutions in the field of nuclear energy.
The ambitious objectives within Świętokrzyskie Industrial Group INDUSTRIA  are energy-independent, zero-emission mines producing aggregates and ecological fertilizers, having their own transport based on green hydrogen, and a beneficial energy transformation for the entire region by providing other entities with access to zero-emission energy, logistics and green hydrogen.
News

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

ver_02
Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.

Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).