ESG Industria 2024-02-12

ESG

ESG: Budowanie Zrównoważonej Przyszłości

Cieszymy się, że możemy przedstawić nasz najnowszy raport dotyczący ESG za 2022 rok. Wykonaliśmy go z własnej inicjatywy, ponieważ jeszcze nie jesteśmy prawnie zobligowani do publikacji naszych działań w zakresie ESG. Jest to dla nas natomiast bardzo ważny aspekt działalności, dlatego postanowiliśmy wyjść krok do przodu i stworzyć raport już teraz.

Stanowi on zapis naszych działań i zaangażowania w trzech obszarach:

  • Środowisko: Redukcja emisji, efektywne zarządzanie zasobami.
  • Społeczność: Wspieranie lokalnych społeczności, promowanie różnorodności.
  • Zarządzanie: Transparentność, zgodność z normami.

 

O Naszych Wartościach:

Wierzymy, że sukces nie polega tylko na osiąganiu celów biznesowych, ale także na pozytywnym wpływie na społeczność i środowisko naturalne. Nasze zaangażowanie w obszarze ESG wynika z głębokiego przekonania, że odpowiedzialność społeczna i troska o środowisko są nieodłącznymi elementami naszej strategii biznesowej.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

ver_02
Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.

Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).