ŚGP INDUSTRIA i Rolls-Royce SMR nawiązały współpracę dla realizacji polskich projektów wytwarzania zielonej energii Industria 2023-02-09

ŚGP INDUSTRIA i Rolls-Royce SMR nawiązały współpracę dla realizacji polskich projektów wytwarzania zielonej energii

Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA podpisała z Rolls-Royce SMR memorandum, które umożliwia obu podmiotom współpracę przy wdrażaniu małych reaktorów modułowych (SMR – ang. small modular reactor) w Polsce. 

ŚGP INDUSTRIA stoi na czele Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich – jako jego lider i założyciel. Celem Klastra jest zeroemisyjne wytwarzanie energii elektrycznej i produkcja tzw. zielonego wodoru. Spółka wybrała technologię Rolls-Royce SMR, aby zrealizować ambitne cele produkcji rocznie 50 000 ton czystego wodoru. ŚGP INDUSTRIA stanowi część Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Tom Samson, Prezes Rolls-Royce SMR, podkreślił: „To ważny krok w naszych relacjach z ŚGP INDUSTRIA – określający ramy współpracy, według których będziemy pracować nad wspólnymi planami wykorzystania naszej technologii SMR w Polsce do dekarbonizacji energochłonnego przemysłu i produkcji czystej energii dla przyszłych pokoleń”.

„Na międzynarodowym rynku Polska jest jednym z kluczowych odbiorców zaprojektowanych przez nas modułowych elektrowni jądrowych, które zapewniają 470 MW czystej, niedrogiej energii elektrycznej ze zrównoważonego źródła. To partnerstwo ma ogromny potencjał i może wspierać tysiące wysoko wykwalifikowanych, długoterminowych miejsc pracy w Polsce i w Wielkiej Brytanii – zarówno bezpośrednio, jak i w łańcuchu dostaw”.

Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP), potwierdził: „Współpraca z Rolls-Royce SMR to wielka szansa dla regionu świętokrzyskiego i spółek z grupy kapitałowej ARP na rozwój zaawansowanej technologicznie bazy przemysłowej dla małej energetyki jądrowej w Polsce”.

„Budowa nowych kompetencji polskiego przemysłu wpisuje się w trend koncentrowania się na transformacji energetycznej i wzmacniania bezpieczeństwa oraz odporności energetycznej naszego kraju. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. chce wspierać projekty transformacji przemysłu energochłonnego, który będzie mógł korzystać zarówno z odnawialnych źródeł energii, jak i energii jądrowej dostępnej w Polsce w ciągu najbliższej dekady lub szybciej”.

Polska i inne kraje Europy Środkowej dążą do dekarbonizacji i wzmocnienia swojego bezpieczeństwa energetycznego. Rolls-Royce SMR oferuje rozwiązanie energetyczne doskonale nadające się do podłączenia do sieci elektrycznej lub do zastosowań przemysłowych poza siecią, takich jak produkcja wodoru.

Rolls-Royce SMR rozwija flotę małych reaktorów modułowych przeznaczonych na rynek światowy. Łańcuch dostaw jest podzielony na kilka fabryk, co maksymalizuje wydajność i powtarzalność produkcji zunifikowanych modułów, z których budowana jest cała elektrownia. Każda elektrownia Rolls-Royce SMR zostanie zbudowana według tego samego projektu, z jednakowych modułów, na kompaktowej platformie ze zbrojonego betonu do wykorzystania w szerokim zakresie, w tym sieciach głównych lub w przemyśle. 

Celem ŚGP INDUSTRIA jest zbudowanie łańcucha dostaw zunifikowanych części i modułów do produkcji SMR zarówno na rynek polski jak i na eksport. Stojąc na czele Centralnego Klastra Wodorowego, ŚGP INDUSTRIA ma również w planach uruchomienie do trzech reaktorów SMR w celu dekarbonizacji regionalnej infrastruktury energetycznej oraz do produkcji wodoru. Otwiera to drzwi do zastąpienia w przyszłości ponad 8GW pochodzących z elektrowni węglowych w południowej Polsce na SMR po 2030 roku.

Szczepan Ruman, Prezes Zarządu ŚGP INDUSTRIA, powiedział: „Rolls-Royce SMR nie ma sobie równych pod względem koncepcji i procesów produkcyjnych. Udział w łańcuchu dostaw części i modułów dla Rolls-Royce SMR to ogromna szansa zarówno dla naszego regionu jak i dla całego przemysłu w południowej Polsce, który w przeszłości był zaangażowany w budowę obecnie istniejących w Polsce elektrowni”.

„Posiadamy platformę do współpracy dla firm przemysłowych z całej południowej Polski, czyli Centralny Klaster Wodorowy, w ramach którego współpracujemy z firmami z naszego regionu, jak również z innych trzech dolin wodorowych: dolnośląskiej, śląsko-małopolskiej i podkarpackiej. Przy wsparciu Grupy ARP chcemy stworzyć miejsca pracy i zapewnić polskiemu przemysłowi ważny udział w przyszłościowej branży, jaką jest produkcja komponentów i modułów dla elektrowni SMR. W ramach zawartego memorandum chcemy w Kielcach stworzyć centrum mapowania i rozwoju łańcucha dostaw na wzór angielskiego NAMRC (Nuclear Advanced Manufacturing Research Center) w Sheffield. Dla rozwoju łańcucha dostaw w oparciu o Centralny Klaster Wodorowy oraz spółki z grupy ARP będziemy wykorzystywać brytyjskie doświadczenie z programu Fit4Nuclear”.

Prezentacja technologii oferowanej przez firmę Rolls-Royce SMR odbędzie się 08 marca 2023 roku podczas spotkania Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich w ramach Targów energetycznych  ENEX w Kielcach. 

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących technologii Rolls-Royce SMR, funkcjonowania centrum NAMRC i programu Fit4Nuclear, prosimy kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami firmy Rolls-Royce SMR.

Rolls-Royce SMR:
Dan Gould, 
M +44 (0) 7717 720809
dan.gould@rolls-royce-smr.com
Join Us – Rolls Royce SMR (rolls-royce-smr.com)
https://www.rolls-royce-smr.com/
Small Modular Reactors | Flickr

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA
Magdalena Szczukiewicz 
magdalena.szczukiewicz@sksmkielce.pl
Centralny Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich: https://industria.eu/centralny-klaster-wodorowy/

ARP Industrial Development Agency JSC
Miłosz Marczuk
milosz.marczuk@arp.pl

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

ver_02
Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.

Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).