Kielce „stolicą” rewolucji wodorowej Industria 2023-09-26

Kielce „stolicą” rewolucji wodorowej

Tematy dotyczące źródeł energii odnawialnej oraz płynących z nich korzyści, szans i wyzwań stały się przedmiotem licznych paneli dyskusyjnych odbywających się 26 i 27 września 2023 r. w ramach Regionalnego Forum Ekonomicznego Nowa Energia w Kielcach.

W panelu głównym, który skupił się wokół „rewolucji wodorowej”, udział wzięli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, prezes zarządu Świętokrzyskiej Grupy Świętokrzyskiej Przemysłowej INDUSTRIA S.A. Szczepan Ruman, posłanka Agata Wojtyszek, poseł Michał Cieślak, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Ryszard Gliwiński oraz profesor Politechniki Świętokrzyskiej, dr hab. Jan Bednarczyk.

Prowadzący dyskusję Marzena Ślusarz i Jarosław Panek zauważyli, że kielczanie kojarzyli dotychczas INDUSTRIĘ, a właściwie Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, z których firma wyrasta, jako przedsiębiorstwo wydobywające kamień, a tymczasem – dość nieoczekiwanie – pojawił się w niej temat wodoru.

– Kopalnia Jaźwica jest tak ulokowana, że znajduje się bardzo blisko szosy S7, jednej z głównych arterii na trasie Warszawa-Kraków oraz bardzo blisko linii wysokiego napięcia 220 kilowoltów. Jednocześnie ta kopalnia pompuje i zrzuca do rzeki ponad pół miliona metrów sześciennych wody rocznie. W związku z tym, że coraz bardziej świadomie podchodzimy do zasobów naturalnych, do czego zachęca również m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Wody Polskie, wszyscy wiedzą, że woda jest zasobem bardzo cennym, a jednocześnie potrzebnym do elektrolizy wodoru, gdzie konieczna jest także energia. Nasza kopalnia Jaźwica jest idealnie ulokowana – ma dostęp do energii, bo są linie wysokiego napięcia. Trzeba tylko za pośrednictwem tych linii dostarczyć energię ze źródeł zeroemisyjnych. W przyszłości może tu być centrum, gdzie stanie stacja wodorowa dostępna publicznie dla samochodów na trasie Warszawa-Kraków, a jednocześnie jest też potencjał dla zużywania wodoru w ciężkich maszynach górniczych oraz naszym transporcie. Te wszystkie elementy składają się w całość, która sprawiła, że chcemy inwestować w wodór i weszliśmy na ścieżkę budowy klastra, który obecnie przekształca się w Centralną Dolinę Wodorową – powiedział Szczepan Ruman, zapytany o powody zainteresowania nowym kierunkiem działania Grupy INDUSTRIA.

– Dolina wodorowa jest już faktem, pomimo tego, że oficjalne otwarcie wydarzy się dopiero za chwilę. Polska wodorem stoi, choć jesteśmy tego mało świadomi i zbyt mało o tym mówimy – powiedziała minister Anna Moskwa i dodała, że przewagą doliny wodorowej jest to, iż działa w oparciu o funkcjonujące podmioty gospodarcze, m.in. elektrownie. – Polska już jest potentatem wodorowym. Tam gdzie produkowany jest wodór, tam jest dobra wiadomość dla środowiska – podkreśliła.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. wyszła z inicjatywą powołania Centralnej Doliny Wodorowej imienia Braci Łaszczyńskich, która wyrasta na bazie Centralnego Klastra Wodorowego. Głównym celem doliny jest stworzenie otwartego forum współpracy, do którego zaproszone są wszystkie podmioty zainteresowane budową i rozwijaniem zeroemisyjnych źródeł energii. Obecnie Centralna Dolina Wodorowa zrzesza ponad 70 podmiotów, wśród których są samorządy oraz firmy z terenów sąsiadujących z województwem świętokrzyskim: z południowego Mazowsza, łódzkiego, podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. W obrębie działalności ŚGP INDUSTRIA S.A. „zielony (zeroemisyjny) wodór” ma być używany jako paliwo m.in. do maszyn górniczych w kopalniach należących do spółki, do transportu kruszyw, a także w transporcie publicznym na terenie województwa świętokrzyskiego.

Oficjalne powołanie Centralnej Doliny Wodorowej nastąpi 12 października 2023 roku w Kieleckim Centrum Kultury.

 

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

ver_02
Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.

Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).