The Kaganek Foundation fulfills the dreams of the charges of the Academic Educational Center in Podzamcze Chęcińskie Industria 2023-01-03

The Kaganek Foundation fulfills the dreams of the charges of the Academic Educational Center in Podzamcze Chęcińskie

The holiday season is a special time when we remember our loved ones. We meet as a family to look at the sky together in search of the “first star” and sit down to supper. However, we always remember people who have no one to spend Christmas Eve with.

Continuing last year’s tradition of the Kopalnie Świętego Mikołaja (Mines of Saint Nicholas)”, this year the Kaganek Foundation invited the charges of the Academic Educational Center in Podzamcze Chęcińskie to take part in the action. The Foundation received 31 handwritten letters. The center brings together children from various families, mainly dysfunctional, in need of support and strengthening their self-esteem. These are foster children who, for the most part, have never received parental attention and have not experienced the Christmas atmosphere.

Employees showed that they are not indifferent to the fate of other people. The Kaganek Foundation contributed to making the dreams of the children of the Center come true and contributed to building their self-esteem.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

ver_02
Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.

Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).