Wynalazcy z Miedzianki Industria 2022-12-16

Wynalazcy z Miedzianki

W Muzeum Dialogu Kultur dostępna jest wystawa czasowa, która powinna szczególnie zainteresować sympatyków Centralnego Klastra Wodorowego. Poświęcona została życiu i działalności szczególnym dla naszego regionu naukowcom, wynalazcom, a przede wszystkim przedsiębiorcom – Stanisławowi i Bolesławowi Łaszczyńskich. Warto przypomnieć, że Stanisław Łaszczyński opatentował elektrolizę miedzi. Do jego wynalazków należy także zaliczyć Miedziankit – materiał wybuchowy, zastępujący dynamit w czasach, gdy dostęp do niego był utrudniony. Bracia Łaszczyńscy są także bezpośrednio powiązani z działalnością „Marmurów Kieleckich”, z których nasza Spółka się wywodzi. Więcej faktów i ciekawostek można poznać odwiedzając wystawę. Nie zabraknie historii rodu Łaszczyńskich i minerałów oraz narzędzi na miarę zakładu górniczego ubiegłego wieku! Wystawę można zwiedzać do 05 lutego 2022 r. W imieniu Organizatora i Muzeum Narodowego w Kielcach serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie Muzeum Narodowego w Kielcach.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

ver_02
Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.

Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).