ŚGP INDUSTRIA inwestuje w dużą farmę fotowoltaiczną Industria 2023-02-15

ŚGP INDUSTRIA inwestuje w dużą farmę fotowoltaiczną

W dniu 14.02.2023 r. miało miejsce oficjalne podpisanie umowy na dostawę i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, która zlokalizowana będzie na kopalni Jaźwica w gminie Nowiny w powiecie kieleckim. ML SYSTEM podjął się wykonania zadania polegającego na budowie farmy PV na zrekultywowanym zwałowisku północnym kopalni. Jest to najnowsza inwestycja Spółki w odnawialne źródła energii. Produkcja zielonej energii z zeroemisyjnych źródeł energii to jeden z kluczowych celów planu do 2030 r. „W kierunku Zielonej Transformacji”.

Jak wskazywała Magdalena Szczukiewicz, dyrektor rozwoju i marketingu w Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA, inwestycja jest jednym ze znaczących kroków w procesie zielonej transformacji Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych, a wytworzona energia będzie wykorzystywana do zasilenia zakładów produkcyjnych, jak również do produkcji zielnego wodoru celem osiągnięcia niskoemisyjności.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA świadoma wyzwań energetycznych stojących przed przedsiębiorcami przemysłowymi wyszła z inicjatywą powołania Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich w 2021 r. Celem Klastra jest stworzenie otwartego forum współpracy do udziału, w którym zaproszone są wszystkie podmioty chętne do działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii i produkcji zielonego wodoru w regionie świętokrzyskim. ML System dołączyło do grona członków Klastra w lipcu 2022 r.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

ver_02
Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.

Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).