Powołano Zespół Programu „Industria Czysta Energia” INDUSTRIA 2023-03-02

Powołano Zespół Programu „Industria Czysta Energia”

W związku z  podpisanym memorandum pomiędzy Świętokrzyską Grupą Przemysłową INDUSTRIA i  firmą Rolls-Royce SMR mówiącym o współpracy przy wdrażaniu małych reaktorów modułowych (SMR)  oraz działaniami Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich w zakresie zeroemisyjnego wytwarzania energii i produkcji „zielonego wodoru” powołano w Spółce  Program „Industria Czysta Energia”. Program ma na celu realizację celów ŚGP Industria w zakresie transformacji energetycznej.

Zespół Programu „Industria Czysta Energia”:
Dyrektor Biura Programu: Małgorzata Gawęcka - Kierownik Biura Zarządzania Projektami w ŚGP Industria
Dyrektor Prawny Programu: Monika Puchała – Kierownik Działu Prawnego w ŚGP Industria
Kierownik projektu SMR: Piotr Bednarczyk – Główny Inżynier ds. Czystej Energii w ŚGP Industria
Kierownik projektu Rozwoju Łańcucha Dostaw – Krzysztof Adamczyk – Dyrektor Centrum Rozwoju Łańcucha Dostaw SMR w ŚGP Industria
Kierownik Rozwoju projektów OZE, magazynowania energii i SMR: Magdalena Szczukiewicz – Dyrektor ds. Rozwoju i Komunikacji w ŚGP Industria
Kontakt z mediami: Aneta Jungiewicz