Podpisano list intencyjny ws. rozwoju gospodarki wodorowej Industria 2023-05-30

Podpisano list intencyjny ws. rozwoju gospodarki wodorowej

W poniedziałek 29.05.2023 r. w Katowicach miało miejsce ważne wydarzenie, które przyczyni się do dalszego rozwoju technologii wodorowych w kraju.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. – jako lider Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich – i Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa podpisały list intencyjny o współpracy w rozwoju gospodarki wodorowej.

Obie strony zadeklarowały chęć i gotowość wzajemnej współpracy. Kluczowe znaczenie będzie miała wymiana doświadczeń na gruncie produkcji zielonego wodoru, polskich elektrolizerów, a także rozwoju polskich wodorowych platform automotive. Centralny Klaster Wodorowy stawia sobie za cel włączenie do taboru pojazdów i maszyn pracujących na terenie kopalni wozidła wodorowego – charakteryzującego się współspalaniem w silniku wodoru.

Strony dostrzegają także możliwość współpracy na gruncie rozwoju technologii wodorowych. W dłuższej perspektywie współpraca między tymi podmiotami ma umożliwić wspólną realizację projektów i badań związanych z produkcją lub wykorzystaniem zielonego wodoru.

Celem Centralnego Klastra Wodorowego jest stworzenie otwartego forum współpracy, do udziału w którym zaproszone są wszystkie podmioty chętne do działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii i produkcji zielonego wodoru w regionie świętokrzyskim, a Sygnatariusze Klastra dążą do stworzenia do 2030 roku zeroemisyjnych źródeł energii zdolnych do produkcji 4 TWh energii rocznie oraz elektrolizerów wodoru o mocy 250 MW, co ma się przełożyć na produkcję 50.000 ton czystego wodoru do napędu ciężkiego sprzętu, ciężarówek i transportu publicznego w miastach, dzięki czemu możliwa będzie redukcja emisji CO2 o 400.000 ton rocznie.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

ver_02
Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.

Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).