ETYKA w Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej INDUSTRIA S.A. Industria 2023-12-06

 

ETYKA

w Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej INDUSTRIA S.A.

 

Dumni z dziedzictwa wywodzącego się od roku 1874 oraz mając na uwadze stały rozwój spółki i regionu, w oparciu o system gospodarki obiegu zamkniętego tworzymy firmę o ponadczasowych, najwyższych wartościach – stawiając ludzi na pierwszym miejscu.

Pracownicy przekazują sobie wzajemnie wiedzę i najlepsze praktyki oraz są świadomi potrzeby wysokiego poziomu jakości współpracy ze społecznością lokalną, klientami oraz kontrahentami – dla dobra wspólnego interesu.

Pracownicy realizują zadania zgodnie z gwarantem regulaminu pracy, procedur i na podstawie ogólnych praw oraz w odpowiedzialności przed własnym sumieniem. Działania oparte są na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współpracy i dialogu społecznego oraz w uwzględnieniu wzajemnego wsparcia, które umacnia zarówno pojedyncze osoby, jak i całe działy. Dbamy o zachowanie godności człowieka, jego prawa do wolności, a także obowiązku solidarności z innymi.

INDUSTRIA jest świadoma, że codzienne postępowanie w zgodzie z zasadami etyki stanowi niezbędny warunek do osiągnięcia rozwoju oraz zapewnienia satysfakcji tak pracowników, jak i partnerów. Zarząd spółki, pracownicy, podmioty zależne i wszyscy, którzy uczestniczą w działalności spółki, zobowiązani są w ramach swoich kompetencji oraz w związku ze swoimi funkcjami i zakresem odpowiedzialności do przestrzegania ustanowionych zasad etyki.

Powołanie Centralnej Doliny Wodorowej i objęcie przez INDUSTRIĘ funkcji jej lidera stanowi ważny impuls rozwojowy dla regionu. Inicjując innowacyjność, stosowanie nowoczesnych technologii i rozwój gospodarczy oparty o zieloną transformację jest to jednocześnie nowy rozdział w historii spółki. Obok  bogatej historii, tradycji i dotychczasowych osiągnięć stawiamy na śmiałe i nowoczesne plany rozwojowe.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Postępujemy w zgodzie z Deklaracją Praw Człowieka, zapewniając podstawowe cele zakładające ochronę praw człowieka w oparciu o utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa oraz cele rozwoju i wzmocnienia ochrony praw człowieka.

Zasoby Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A.

To jest nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

ver_02
Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.

Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).