Centralny Klaster Wodorowy na H2Poland w Poznaniu INDUSTRIA 2023-05-19

Centralny Klaster Wodorowy na H2Poland w Poznaniu

W dniach 16-17 maja br. w Poznań Congress Center odbyło się II Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych. Forum jest odpowiedzią na potrzebę popularyzowania wiedzy dotyczącej rozwiązań nisko- i zeroemisyjnych oraz wdrażania technologii wodorowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Skupiono się także na temacie niezależności energetycznej.

Przedstawicieli Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich i ŚGP INDUSTRIA można było spotkać w czasie targów Forum. W H2POLAND uczestniczyliśmy wspólnie z Oddziałem ARP w Katowicach, Śląsko-Małopolską Doliną Wodorową, ARP E-Vehicles.

W programie wydarzenia znalazło się kilkadziesiąt debat i prelekcji. Wielu ekspertów zabrało głos w czasie panelów dyskusyjnych. Podczas II Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych #H2POLAND w panelu „It is bloody ambitious – jak zrealizować cele? Rola współpracy międzysektorowej w tworzeniu gospodarki wodorowej?” wziął udział Szczepan Ruman, Prezes ŚGP INDUSTRIA.

W ramach Forum odbyły się wystąpienia, warsztaty oraz wystawy. Uczestniczyli w nich przedstawiciele świata nauki i przemysłu, samorządów oraz specjaliści z branży wodorowej, odnawialnych źródeł energii i zielonej gospodarki. Magdalena Szczukiewicz, Dyrektor ds. Rozwoju i Marketingu, reprezentowała Centralny Klaster Wodorowy w ramach warsztatów Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Strategia rozwoju dolin wodorowych w Polsce”. W trakcie ich skupiono się na krytycznych punktach dla rozwoju dolin wodorowych w Polsce. Podjęto też temat finansowania projektów i funkcjonowania dolin wodorowych, a także koordynacji działalności dolin na poziomie krajowym.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.