150-lecie Industria 2024-06-17

150-lecie

Historia Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A.

Początki i rozwój

Historia Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A. sięga roku 1874, kiedy to powstało Przedsiębiorstwo Kopalń Marmurów Kieleckich. Firma od samego początku zajmowała się eksploatacją i sprzedażą kamienia z własnych oraz dzierżawionych kamieniołomów zlokalizowanych m.in. w Bolechowicach, Morawicy, Szewcach, Ołowiance-Miedziance, Zelejowej oraz Skrzelczycach.

 
 

Kluczowe wydarzenia historyczne

  • Okres międzywojenny i powojenny: Firma specjalizowała się w produkcji galanterii „marmurowej” oraz płyt z polerowanego kamienia, znanego jako marmur chęciński. Produkty firmy można podziwiać na Wawelu, w pierwszym budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w Bibliotece Narodowej. Pierwsza kolumna Zygmunta została wykonana z kamienia wydobytego w kopalni Zygmuntówka.
  • 1946 rok: Po zakończeniu II wojny światowej przedsiębiorstwo zostało nabyte przez Zrzeszenie Pracowników Kieleckiego Przemysłu Marmurowego i Kamieniarskiego, co skutkowało zmianą nazwy na Kielecki Przemysł Marmurowy i Budowlany. W latach 1949-1958 firma była pod przymusowym zarządem państwowym, a ostatecznie została upaństwowiona w 1964 roku.
  • 2016 rok: Zakład działał pod nazwą Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych.
  • 2022 rok: Powstała Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A., rozpoczynając nową erę w historii firmy.

Nowe wyzwania i rozwój

 

W wyniku rozwoju nowego budownictwa i dróg firma stopniowo rezygnowała z obróbki kamieni na rzecz eksploatacji surowców naturalnych, takich jak wapienie, dolomity i piaski. Największa kopalnia Jaźwica wydobywa obecnie około 2 000 000 ton surowca rocznie, co czyni ją jedną z największych w regionie świętokrzyskim. Dzięki inwestycjom w nowoczesne maszyny i procesy produkcyjne firma ugruntowała swoją pozycję na rynku surowców.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. zobowiązuje się do dbania o środowisko i rekultywacji terenów po zakończeniu eksploatacji, aby były one dostępne dla społeczeństwa w celach rekreacyjnych i edukacyjnych. Kontynuując tradycje sprzed 150 lat, firma łączy eksploatację bogactw naturalnych z troską o środowisko i edukację przyszłych pokoleń. Rozwija się, dostosowując do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych.

Wydobycie i rekultywacja

Obecnie spółka prowadzi trzy kopalnie dolomitu: Jaźwica w Chęcinach, Laskowa w Miedzianej Górze oraz Winna koło Łagowa oraz nieczynna kopalnia piasku w Sukowie, która została zrekultywowana.

Oś czasu

Ciekawostki

  • Kopalnia Zelejowa:

Wydobywano tutaj bloki skalne do produkcji Różanki Zelejowskiej, używanej m.in. w kaplicy na Wawelu i Bibliotece Narodowej.

  • Kopalnia Korzecko: 

Znana z jedynego w tej części Polski strzelania komorowego w 1965 roku, co pozwoliło na uzyskanie 80 000 ton kamienia wapiennego. Kopalnia zakończyła działalność w 1978 roku, a teren przekształcono w Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej.

  • Rekultywacja kopalni Suków:

Stała się pięknym zbiornikiem wodnym otoczonym lasami.

  • Kopalnia Szewce:

Zamknięta po odkryciu Jaskini Raj, udostępnionej do zwiedzania.

Zmiany nazw spółki na przestrzeni lat

Obchody jubileuszowe

O planach zagospodarowania zbiornika w Sukowie

W dniu 3 czerwca przy zbiorniku pokopalnianym w Sukowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona...

Nasze Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych (ŚKSM) obchodzą imponujące 150-lecie istnienia. Ten niezwykły jubileusz stanowi świetną okazję do przyjrzenia się historii i znaczeniu tego podmiotu dla regionu.

Historia Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych sięga głęboko XIX wieku, gdy w 1872 roku rozpoczęto eksploatację rud żelaza w rejonie Kielc. Początkowo byliśmy niewielkimi kopalniami, ale szybko zyskaliśmy na znaczeniu, stając się jednym z głównych dostawców surowców dla rozwijającego się przemysłu metalurgicznego w Polsce. W ciągu kolejnych dziesięcioleci rozwijaliśmy się, wprowadzając nowoczesne technologie i poszerzając zakres wydobywanych surowców. Oprócz rudy żelaza, zaczęliśmy eksploatować także inne minerały, takie jak wapień, dolomit czy kwarc. W okresie międzywojennym i po II wojnie światowej kopalnie były kluczowym filarem gospodarki regionu.

Obecnie jesteśmy jednym z wiodących producentów surowców mineralnych w Polsce. Nasze produkty znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu: od metalurgii przez budownictwo, po chemię. Stale rozwijamy swoje działania, dbając zarówno o efektywność i optymalizację produkcji, jak i o ochronę środowiska naturalnego. Dowodem na to jest wprowadzenie raportowania ESG od 2022 roku.


Wraz z upływem lat, jako Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych rozwijamy się dostosowując się do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych. Dzięki inwestycjom w nowoczesne maszyny i procesy produkcyjne, ugruntowaliśmy swoją pozycję na rynku surowców.

W ramach swoich działań w kopalniach dążymy do obiegu zamkniętego. Mamy w planach zarówno pozyskiwanie energii z wiatraków, jak i wodoru, który może pozyskać z wody wykorzystywanej w procesie wydobywczym. Naszym celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz troska o racjonalne wykorzystanie zasobów.

Nasze kopalnie nie tylko dostarczają surowce na rynek krajowy, ale również eksportujemy swoje produkty za granicę, co przyczynia się do wzrostu polskiego eksportu i zwiększenia znaczenia kraju na arenie międzynarodowej. Inwestycje w nowoczesne technologie i zrównoważony rozwój pozwalają nam utrzymać swoją pozycję jako kluczowego gracza na rynku surowców mineralnych.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

ver_02
Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.

Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).